Vítáme Vás na stránkách společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o.
 

Společnost byla založena městem Písek, jako organizace zajišťující správu vodohospodářského infrastrukturního majetku města Písku a kontrolu dodržování Koncesní smlouvy ze strany provozovatele vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s. Dále se zabýváme přípravou podkladů pro realizaci vodohospodářských staveb ve městě Písek a dohledem při jejich výstavbě na území města.