PROPOJENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ V PÍSKU

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářského majetku v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamují, že ve čtvrtek 21.6.2017 dojde k propojení nového vodovodního řadu v ul. Burketova na stávající vodovodní síť. Práce budou probíhat ve spolupráci s dodavatelskými firmami v nočních hodinách v noci z 21.6. na 22.6.2017 od 22.00 hod. do cca 05.00 hod.

 

Při přepojování dojde k přerušení zásobování obyvatel z vodojemu Hradiště a celé město bude zásobovat vodojem Amerika. Protože ve vodovodní síti dojde ke změně proudění vody, může se v některých částech města objevit voda zakalená nebo nastat pokles tlaku v potrubí. Omezení dodávky vody může nastat v lokalitě Výstaviště, a proto žádáme obyvatele v této oblasti, aby se v rámci možností předzásobili pitnou vodou.

 

Po dokončení propojení dojde k odkalení vodovodní sítě. Pokud by zákal vody v některých oblastech přetrvával, žádáme obyvatele, aby se obrátili na bezplatnou linku společnosti 800 120 112.

 

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu LT DN 300 v ulici Budovatelská přerušena dodávka pitné vody v lokalitě vymezené ulicí Šobrova a Budovatelská (viz. přiložená situace).

Porucha bude dle provozovatele odstraněna dne 6.3.2017 v odpoledních hodinách (do cca 16.00 hod). Nouzové zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternami, které jsou umístěny:

  1. u prodejny COOP
  2. v ulici Budovatelská čp. 2030
  3. v ulici Šobrova čp. 2299

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody 

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu LT DN 150 v ulici Truhlářská č.p. 2254 přerušena dodávka pitné vody v lokalitě sídliště JIH.

Porucha bude dle provozovatele odstraněna dne 4.1.2017 v odpoledních hodinách (do cca 15.00 hod). Nouzové zásobování pitnou vodou je zajištěno mobilní cisternou, která je umístěna v ul. Smrkovická č.p. 2219 s tím, že bude v časovém intervalu projíždět sídlištěm.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s. č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

 

UPOZORNĚNÍ

V termínu od 19.7. do 22.7.2016 budou probíhat stavební práce (bezvýkopová oprava potrubí) na akci „Oprava výtlačného a zásobovacího řadu pitné vody – ul. Zborovská, Písek“ v lokalitě ul. 17. listopadu (u garáží).

Upozorňujeme majitele a nájemce garáží, že v tomto termínu dojde k omezení či dočasnému uzavření příjezdové komunikace ke garážím a nebude možné mít k jednotlivým garážím volný vjezd!
Velice se omlouváme za způsobené komplikace

Přerušení dodávky vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. oznamuje občanům, že dne 2.5.2016 bude provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. provedena oprava vodovodního řadu  DN 200 zásobující obec Smrkovice a část Putimské Vysoké. Do těchto lokalit je nyní zastavena dodávka pitné vody.
V současné době se pracuje na opravě (výměna poškozeného kolena DN 200). Oprava by měla být dokončena v dopoledních hodinách. V případě, že dojde ke komplikacím, budete neprodleně informováni.
Náhradní zásobování pitnou vodou je provozovatelem zajištěno přistavenými cisternami, které jsou umístěny:

1 x Smrkovice – náves

1x Smrkovice – u čerpací stanice

1 x Putimská Vysoká – horní část

1 x Putimská Vysoká – u tratě

Vodárenská správa Písek s.r.o. oznamuje občanům, že dnes tj. 4.4.2016 v došlo k poruše na vodovodním řadu DN 200 zásobujícího Smrkovice a část Putimské Vysoké v Písku. Pracovníci ČEVAK a.s. ihned začali pracovat na opravách a odstranění této poruchy. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno přistavenými cisternami, které jsou umístěny:

1 x Smrkovice – náves

1x Smrkovice – u čerpací stanice

1 x Putimská Vysoká – horní část

1 x Putimská Vysoká – u tratě

Dle sdělení provozovatele ČEVAK a.s. by mělo dojít k odstranění poruchy a obnovení dodávky pitné vody během dnešního odpoledne. V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s. č. tel 800 120 112 – Nepřetržitá havarijní služba.

Za způsobené problémy se občanům omlouváme.

Z důvodu zvýšené hladiny řeky Otavy v Písku, která slouží jako zdroj pro úpravu pitné vody, museli vodohospodáři snížit výrobu na úpravně vody. Bylo však nutné zajistit zásobování pitnou vodou všech obyvatel města, a proto byla do vodojemu Amerika postupným nátokem odebírána voda z Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Dnešního dne (3. 12.) se po zvýšeném odběru z Vodárenské soustavy Jižní Čechy ve vodovodní síti města Písek objevila zakalená voda. Pracovníci společnosti ČEVAK a.s. bezprostředně začali městskou vodovodní síť a odstavený vodojem Amerika odkalovat. Také úpravna vody začala postupně navyšovat výrobu pitné vody. I přes tato okamžitá opatření se může některým odběratelům téct zakalená voda. Pokud tento problém zjistíte, nahlaste toto na bezplatnou telefonní linku 800 120 112. Naši zaměstnanci vodovodní síť odkalí.

Přerušení dodávky pitné vody

 
Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na vodovodní přípojce v ulici 17. listopadu č.p. 1619, přerušena dodávka pitné vody do této nemovitosti.
Porucha bude odstraněna dne 20.10.2015. Nouzové zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternou, která je umístěna u č.p. 1592.
Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.
 
V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s. č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Pozor, falešní výběrčí za vodu se objevili v Písku!

Podvodníci, kteří obcházejí domácnosti a požadují od lidí údajné nedoplatky za odběr vody, se znovu objevili v Písku. Na zákaznickou linku společnosti ČEVAK a.s. se obrátila obyvatelka města. Uvedla, že ji navštívila žena, která se vydávala za zaměstnankyni společnosti a chtěla po ní 1 000 korun v hotovosti. Aby vzbudila důvěru, vybavila se dokonce brašnou a psacími deskami.

Žena postupovala správně, když jí peníze nevydala. Odběratelé, u jejichž dveří zazvoní člověk vyžadující peníze za zaplacení nebo nedoplatek za odběr pitné vody, mají hned několik možností, jak si ověřit, že se skutečně jedná o pracovníka vodárenské společnosti ČEVAK a. s.

 Zaměstnanci této firmy nikdy nevybírají peníze v hotovosti, navíc ve většině případů jezdí viditelně označeným autem s logem firmy. Zároveň jsou povinni prokázat se firemní průkazkou s fotografií. Na firemním průkazu je uvedeno i číslo občanského průkazu, který také musí na požádání předložit.

Lidé se rovněž mohou obrátit na zákaznickou linku společnosti ČEVAK a.s. 844 844 870. Zde jim operátorky ověří, zda se skutečně jedná o zaměstnance této společnosti v terénu, či nikoliv.

Přerušení dodávky pitné vody

 Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že bude z důvodu přepojení nově budovaného veřejného vodovodu v lokalitě Svatý Václav v Písku dne 30.5.2015 (sobota) v době od 23.00 hod. do 31.5.2015 (neděle) 06.00 hod. přerušena dodávka pitné vody v následujících lokalitách a částech města:

  • Všechny firmy a provozovny v oblasti průmyslové zóny Písek
  • Obce Čížová, Zlivice, Nová Ves, Krašovice, Topělec a Bošovice

Přerušení dodávky vody je časově i technicky projednáno s provozovatelem společností ČEVAK a.s.

O přerušení dodávky pitné vody byli zároveň informováni zástupci místních samospráv a zástupci jednotlivých firem a provozoven v dotčené oblasti.

Pro zajištění provizorní dodávky pitné vody jsou objednány u společnosti ČEVAK a.s. cisterny náhradního zásobování pitnou vodou, které na základě telefonátu na číslo 606 936 103 (p. Hronek), 602 195 784 (pí. Štamberková) zajistí dovoz pitné vody na požadované místo.

Pro další informace a případné dotazy volejte č.tel. 603 539 505  !!!