Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v souvislosti s pracemi na rekonstrukci sítí Teplárny Písek a.s., budou dne 14.9.9.2018 (pátek) prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody  v následujících bytových domech:

  • ulice Šobrova 2144, 2298, 2299, 2097
  • ulice Budějovická 2228, 846, 2440
  • ulice Dr. M. Horákové 1748, 2225

 Dodávka pitné vody bude přerušena v době od 8.00 hod do cca 14.00 hod.

V celé lokalitě však může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Šobrovačp.  2299.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!