Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu údržby vodohospodářského majetku budou prováděny montážní práce ve dnech 2.10.2018 v době od 8.00 do 15.00 hod. v lokalitě ulice Budějovická.

K přerušení dodávky pitné vody dojde v objektech:

ulice Budějovická: čp. 573, čp. 358, čp. 384, čp. 386, čp. 414, čp. 543, čp. 436, čp. 418, čp. 938, čp. 416, čp. 417, čp. 92, čp. 446, čp. 93, čp. 1686 a čp. 1687

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Budějovická.

Dále budou v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku dne 8.10. až 12.10.2018 vždy v době od 8.00 do 15.00 hod. prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody na následujících adresách:

ulice Truhlářská: čp. 2158, čp. 2159, čp. 2161, čp. 2162, čp. 2163, čp. 2164, čp. 2165, čp. 2220, čp. 2250, čp. 2251, čp. 2252, čp. 2253, čp. 2254, čp. 2255, čp. 2256, čp. 2674, parc.č. 4355

ulice Smrkovická: čp. 2169, čp. 2170

ulice Nádražní: čp. 506

Náhradní zásobování bude zajištěno prostřednictvím cisteren v ulici Truhlářská před čp. 2164 a čp. 2159.

V rámci těchto prací může docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!