Archive for Aktuality

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že dne 14.5.2019 v době od 8:00 do 15:00 hod. budou prováděny opravy vodohospodářského majetku v lokalitě ulice Jungmanova.

Začátkem dubna byla provozovatelem lokalizována porucha rozvodu pitné vody. Vzhledem ke skutečnosti, že v místě havárie stál strom a vede zde také el. vedení VN nebylo možné opravu doposud provést. Po obdržení povolení k odstranění stromu bylo provozovatelem požádáno o vypnutí VN, které bylo firmou E.ON stanoveno na 14.5.2019. Porucha bude odstraněna v tomto termínu odstávky VN.

V rámci těchto prací může v průběhu dne docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody v dotčené lokalitě.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že dne 12.12.2018 v době od 8:00 do 15:00 hod. budou prováděny opravy vodohospodářského majetku v lokalitě ulice Budějovická.

K přerušení nebo omezení dodávky pitné vody dojde v následujících lokalitách:

ulice Budějovická:           čp. 573, čp. 358, čp. 384, čp. 386, čp. 414, čp. 543, čp. 436, čp. 418, čp. 938, čp. 416, čp. 417, čp. 92, čp. 446, čp. 93, čp. 1686 a čp. 1687

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami, která bude umístěna v ulici Budějovická č.p. 418.

V rámci těchto prací může v průběhu dne docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody v dotčené lokalitě.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu údržby vodohospodářského majetku budou prováděny montážní práce (výměna šoupatových uzávěrů) dne 20.11.2018 v době od 23:00 do 4:00 hod. v lokalitě ulice Chelčického.

K přerušení nebo omezení dodávky pitné vody dojde v následujících lokalitách:

Velké náměstí, Alšovo náměstí, Havlíčkovo náměstí, ul. Píseckého, ul. Podskalí, ul. Bakaláře, ul. Fráni Šrámka, ul. Drlíčov, ul. Heydukova, ul. Karlova, ul. V Koutě, ul. Nerudova, ul. Soukenická, ul. Jungmanova, ul. Hradební I., ul. Hradební II., ul. Kocínova,, ul. Ningrova, ul. Smetanova, ul. Leoše Janáčka  a ul. Chelčického

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami, které budou umístěny:

-      ul. Bakaláře

-      Velké náměstí

-      Alšovo náměstí

-      Havlíčkovo náměstí

V rámci těchto prací může v průběhu dne docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu údržby vodohospodářského majetku budou prováděny montážní práce ve dnech 2.10.2018 v době od 8.00 do 15.00 hod. v lokalitě ulice Budějovická.

K přerušení dodávky pitné vody dojde v objektech:

ulice Budějovická: čp. 573, čp. 358, čp. 384, čp. 386, čp. 414, čp. 543, čp. 436, čp. 418, čp. 938, čp. 416, čp. 417, čp. 92, čp. 446, čp. 93, čp. 1686 a čp. 1687

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Budějovická.

Dále budou v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku dne 8.10. až 12.10.2018 vždy v době od 8.00 do 15.00 hod. prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody na následujících adresách:

ulice Truhlářská: čp. 2158, čp. 2159, čp. 2161, čp. 2162, čp. 2163, čp. 2164, čp. 2165, čp. 2220, čp. 2250, čp. 2251, čp. 2252, čp. 2253, čp. 2254, čp. 2255, čp. 2256, čp. 2674, parc.č. 4355

ulice Smrkovická: čp. 2169, čp. 2170

ulice Nádražní: čp. 506

Náhradní zásobování bude zajištěno prostřednictvím cisteren v ulici Truhlářská před čp. 2164 a čp. 2159.

V rámci těchto prací může docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v souvislosti s pracemi na rekonstrukci sítí Teplárny Písek a.s., budou dne 14.9.9.2018 (pátek) prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody  v následujících bytových domech:

 • ulice Šobrova 2144, 2298, 2299, 2097
 • ulice Budějovická 2228, 846, 2440
 • ulice Dr. M. Horákové 1748, 2225

 Dodávka pitné vody bude přerušena v době od 8.00 hod do cca 14.00 hod.

V celé lokalitě však může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Šobrovačp.  2299.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku budou dne 18.9.9.2018 (úterý) prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody  v následujících bytových domech:

 • Truhlářská 2178
 • Smrkovická 2219, 2218, 2172, 2171

 Dodávka pitné vody bude přerušena v době od 8.00 hod do cca 14.00 hod.

 V celé lokalitě sídliště Jih však může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Smrkovická.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku budou dne 6.9.2018 (čtvrtek) prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody  v následujících bytových domech:

 • Truhlářská 2178
 • Smrkovická 2219, 2218, 2172, 2171

 Dodávka pitné vody bude přerušena v době od 8.00 hod do cca 15.00 hod.

 V celé lokalitě sídliště Jih však může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Smrkovická.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

 

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku budou ve dnech 1.8.2018 –  3.8.2018 prováděny odstávky v dodávce pitné vody v lokalitě sídliště JIH v Písku.

Odstávky budou probíhat vždy od 8.00 hod do cca 14.00 hod.

Toto omezení je způsobeno výměnou vodohospodářských zařízení na vodovodní síti.

V celé lokalitě může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

 !!!   Nouzové zásobování vodou je zajištěno dvěma cisternami.  V situaci je označeno jejich přesné umístění   !!!

 Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

nebo

 vedoucí provozu ČEVAK a.s., Provozní středisko Písek –  p. Tomáš Votava (č. tel. 606 936 103)

Situace:

červeně – oblast omezení dodávky pitné vody

X          – umístění náhradního zásobování vodou (cisterna)

Přerušení dodávky pitné vody 28.2.2018

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu Litina DN 300 v ulici Nádražní přerušena dodávka pitné vody v lokalitě sídliště Jih.

Přerušení dodávky pitné vody se týká následujících objektů:

 • Truhlářská 2674, 2099, 2256
 • Třída přátelství 1420, 2010
 • Nádražní 2282, 2129, 2289, 2295, 2296

V celé lokalitě může během dne docházek ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Na odstranění poruchy začali pracovníci provozovatele pracovat v dopoledních hodinách a odstraněna by měla dne 28.2.2018 v odpoledních hodinách (do cca 18.00 hod).

Vzhledem ke klimatickým podmínkám (mráz) není možné zajistit nouzové zásobování pitnou vodou (cisternami).

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody 9.1.2018

Tisková zpráva – Přerušení dodávky pitné vody

 

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu propojení potrubí v nově vybudované armaturní šachtě u sportovního areálu Sv. Václav, bude dne 9.1.2018 (úterý) v době od 22.00 hod. do 10.1.2018 (středa) 06.00 hod. přerušena dodávka pitné vody v následujících lokalitách a částech města:

 • Lokalita Sv. Václav
 • Všechny firmy a provozovny v oblasti průmyslové zóny Písek
 • Obce Krašovice a Topělec

Přerušení dodávky vody je časově i technicky projednáno s provozovatelem společností ČEVAK a.s.

O přerušení dodávky pitné vody byli zároveň informováni zástupci místních samospráv a zástupci jednotlivých firem a provozoven v dotčené oblasti.

Pro zajištění provizorní dodávky vody jsou objednány u společnosti ČEVAK a.s. cisterny, které na základě telefonátu na čísla 606 936 103 (p. Votava), 602 195 784 (pí. Štemberková) zajistí dovoz pitné vody na požadované místo.

 

Doporučujeme obyvatelům dotčených lokalit, aby si provedli předzásobení pitnou vodou v době omezení dodávky pitné vody.

 

Děkujeme za pochopení a zároveň se omlouváme občanům, kterých se omezení dotkne za případné problémy.

 

Pro další informace a případné dotazy volejte č.tel 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!