Archive for 9.9.2011

Aktuality

Vodárenská správa Písek s.r.o. začne s realizací
stavby dešťové kanalizace na Americe

 

 Vodárenská správa Písek s.r.o. bude v období od 12.09.2011 do 31.12.2011 realizovat projekt výstavby nové dešťové kanalizace v lokalitě „Amerika“ v Písku. Cílem této stavby, kterou bude provádět etapově firma STRABAG a.s., je odvést dešťovou vodu z rybníků „Na Trubách“ mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu. Cena této stavby, která bude plně hrazena z rozpočtu města Písek, činí 10,6 mil Kč. Výkopové práce a pokládka dešťové kanalizace budou probíhat v ulici Na Trubách, Otakara Jeremiáše, Šobrova a Zborovská. Vodárenská správa Písek s.r.o. se předem omlouvá občanům za případné komplikace, které vzniknou při realizaci této stavby a žádá vlastníky nemovitostí, kteří budou dotčeni stavbou kanalizace, aby dbali pokynů zhotovitele stavby, dodržovali dopravní značení a dávali pozor na vlastní bezpečnost.

 

Roman Ondřich DiS. – tiskový mluvčí města Písek

 

Zdroj:     www.mestopisek.cz