Archive for 30.3.2012

Výzva k podání nabídky – kanalizace LOGRY

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst.3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění

zhotovitel stavby

„Kanalizace LOGRY – Mírové náměstí“

  1. Zadavatel:

Město Písek, Velké nám. 114, 397 19 Písek, IČ: 00249998

Zastoupené: JUDr. Ondřejem Veselým – starostou města

Kontaktní osoba v organizačních věcech VZ:

Ing. Roman Honzík e-mail: honzik@vspisek.com

Ve věcech technických:

Ing. Roman Honzík, tel. 608572954, e-mail: honzik@vspisek.com

» Read more..

Výzva

 

Vodárenská správa Písek s.r.o., Velké náměstí 1, PSČ 397 01 Písek

IČ: 28083610

Kontaktní osoba:

Ing. Roman Honzík, tel.: 380 428 710, email: honzik@vspisek.com

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

 (nejedná se o zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb.)

 

Vyzýváme Vás tímto, k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Úpravna vody

 v Písku“ dle těchto podmínek a požadavků:

Předmětem veřejné zakázky pro akci „Úpravna vody v Písku“ je poradenská činnost při přípravě zajištění financování ze zdrojů Evropské unie.

 

» Read more..