Archive for 25.9.2012

Oznámení – Rekonstrukce Jeremiášovi ulice

Vodárenská správa Písek s.r.o. oznamuje, že 17.9.2012 došlo k zahájení stavebních prací na stavbě „Povrchová úprava komunikace – ulice Otakara Jeremiáše“. V průběhu probíhajících stavebních prací dojde k omezení pohybu osob a vozidel po staveništi. Komunikace bude dočasně po etapách uzavřena. Stavba je rozdělena celkem do tří etap. První etapa bude prováděna od křižovatky s ulicí Šobrova po křižovatku s ulicí Václava Kršky a měla by probíhat v termínu 17.9.2012 – 21.10.2012.  Na komunikaci nebude možné parkovat a v určených úsecích nebude možné zajíždět na zahrady sousedních nemovitostí. Žádáme vlastníky nemovitostí, které budou dotčeni touto stavbou, aby dbali pokynů zhotovitele stavby, dodržovali dopravní značení a dávali pozor na svoji bezpečnost v průběhu výstavby. Za vzniklá omezení v průběhu stavby se vám omlouváme.

 

V případě dotazů a připomínek se obracejte na Vodárenskou správu Písek s.r.o. Ing. Roman Honzík (č.tel. 608 572 954), p. Pavel Čarek (č.tel. 608 572 955) nebo na zástupce zhotovitele SaM silnice a mosty a.s., oz. České Budějovice – Josef Beneda (č.tel. 602 732 503).

Povrchová úprava komunikace - ulice Otakara Jeremiáše