Archive for 27.5.2015

Přerušení dodávky pitné vody

 Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že bude z důvodu přepojení nově budovaného veřejného vodovodu v lokalitě Svatý Václav v Písku dne 30.5.2015 (sobota) v době od 23.00 hod. do 31.5.2015 (neděle) 06.00 hod. přerušena dodávka pitné vody v následujících lokalitách a částech města:

  • Všechny firmy a provozovny v oblasti průmyslové zóny Písek
  • Obce Čížová, Zlivice, Nová Ves, Krašovice, Topělec a Bošovice

Přerušení dodávky vody je časově i technicky projednáno s provozovatelem společností ČEVAK a.s.

O přerušení dodávky pitné vody byli zároveň informováni zástupci místních samospráv a zástupci jednotlivých firem a provozoven v dotčené oblasti.

Pro zajištění provizorní dodávky pitné vody jsou objednány u společnosti ČEVAK a.s. cisterny náhradního zásobování pitnou vodou, které na základě telefonátu na číslo 606 936 103 (p. Hronek), 602 195 784 (pí. Štamberková) zajistí dovoz pitné vody na požadované místo.

Pro další informace a případné dotazy volejte č.tel. 603 539 505  !!!