Archive for 3.12.2015

Zákal vody v Písku dne 3.12.2015

Z důvodu zvýšené hladiny řeky Otavy v Písku, která slouží jako zdroj pro úpravu pitné vody, museli vodohospodáři snížit výrobu na úpravně vody. Bylo však nutné zajistit zásobování pitnou vodou všech obyvatel města, a proto byla do vodojemu Amerika postupným nátokem odebírána voda z Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Dnešního dne (3. 12.) se po zvýšeném odběru z Vodárenské soustavy Jižní Čechy ve vodovodní síti města Písek objevila zakalená voda. Pracovníci společnosti ČEVAK a.s. bezprostředně začali městskou vodovodní síť a odstavený vodojem Amerika odkalovat. Také úpravna vody začala postupně navyšovat výrobu pitné vody. I přes tato okamžitá opatření se může některým odběratelům téct zakalená voda. Pokud tento problém zjistíte, nahlaste toto na bezplatnou telefonní linku 800 120 112. Naši zaměstnanci vodovodní síť odkalí.