Archive for 2.5.2016

Oprava vodovodního řadu DN 200 – Smrkovice, Putimská Vysoká

Přerušení dodávky vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. oznamuje občanům, že dne 2.5.2016 bude provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. provedena oprava vodovodního řadu  DN 200 zásobující obec Smrkovice a část Putimské Vysoké. Do těchto lokalit je nyní zastavena dodávka pitné vody.
V současné době se pracuje na opravě (výměna poškozeného kolena DN 200). Oprava by měla být dokončena v dopoledních hodinách. V případě, že dojde ke komplikacím, budete neprodleně informováni.
Náhradní zásobování pitnou vodou je provozovatelem zajištěno přistavenými cisternami, které jsou umístěny:

1 x Smrkovice – náves

1x Smrkovice – u čerpací stanice

1 x Putimská Vysoká – horní část

1 x Putimská Vysoká – u tratě