Archive for 4.1.2017

Porucha na vodovodním řadu v lokalitě sídliště JIH v Písku

Přerušení dodávky pitné vody 

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu LT DN 150 v ulici Truhlářská č.p. 2254 přerušena dodávka pitné vody v lokalitě sídliště JIH.

Porucha bude dle provozovatele odstraněna dne 4.1.2017 v odpoledních hodinách (do cca 15.00 hod). Nouzové zásobování pitnou vodou je zajištěno mobilní cisternou, která je umístěna v ul. Smrkovická č.p. 2219 s tím, že bude v časovém intervalu projíždět sídlištěm.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s. č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!