Archive for 6.3.2017

Porucha na vodovodním řadu

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu LT DN 300 v ulici Budovatelská přerušena dodávka pitné vody v lokalitě vymezené ulicí Šobrova a Budovatelská (viz. přiložená situace).

Porucha bude dle provozovatele odstraněna dne 6.3.2017 v odpoledních hodinách (do cca 16.00 hod). Nouzové zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternami, které jsou umístěny:

  1. u prodejny COOP
  2. v ulici Budovatelská čp. 2030
  3. v ulici Šobrova čp. 2299

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!