Archive for 20.6.2017

Propojení vodovodních řadů v Písku

 PROPOJENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ V PÍSKU

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářského majetku v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamují, že ve čtvrtek 21.6.2017 dojde k propojení nového vodovodního řadu v ul. Burketova na stávající vodovodní síť. Práce budou probíhat ve spolupráci s dodavatelskými firmami v nočních hodinách v noci z 21.6. na 22.6.2017 od 22.00 hod. do cca 05.00 hod.

 

Při přepojování dojde k přerušení zásobování obyvatel z vodojemu Hradiště a celé město bude zásobovat vodojem Amerika. Protože ve vodovodní síti dojde ke změně proudění vody, může se v některých částech města objevit voda zakalená nebo nastat pokles tlaku v potrubí. Omezení dodávky vody může nastat v lokalitě Výstaviště, a proto žádáme obyvatele v této oblasti, aby se v rámci možností předzásobili pitnou vodou.

 

Po dokončení propojení dojde k odkalení vodovodní sítě. Pokud by zákal vody v některých oblastech přetrvával, žádáme obyvatele, aby se obrátili na bezplatnou linku společnosti 800 120 112.