Archive for 5.1.2018

Přerušení dodávky pitné vody 9.1.2018

Tisková zpráva – Přerušení dodávky pitné vody

 

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu propojení potrubí v nově vybudované armaturní šachtě u sportovního areálu Sv. Václav, bude dne 9.1.2018 (úterý) v době od 22.00 hod. do 10.1.2018 (středa) 06.00 hod. přerušena dodávka pitné vody v následujících lokalitách a částech města:

  • Lokalita Sv. Václav
  • Všechny firmy a provozovny v oblasti průmyslové zóny Písek
  • Obce Krašovice a Topělec

Přerušení dodávky vody je časově i technicky projednáno s provozovatelem společností ČEVAK a.s.

O přerušení dodávky pitné vody byli zároveň informováni zástupci místních samospráv a zástupci jednotlivých firem a provozoven v dotčené oblasti.

Pro zajištění provizorní dodávky vody jsou objednány u společnosti ČEVAK a.s. cisterny, které na základě telefonátu na čísla 606 936 103 (p. Votava), 602 195 784 (pí. Štemberková) zajistí dovoz pitné vody na požadované místo.

 

Doporučujeme obyvatelům dotčených lokalit, aby si provedli předzásobení pitnou vodou v době omezení dodávky pitné vody.

 

Děkujeme za pochopení a zároveň se omlouváme občanům, kterých se omezení dotkne za případné problémy.

 

Pro další informace a případné dotazy volejte č.tel 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!