Archive for 28.2.2018

Přerušení dodávky pitné vody 28.2.2018

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu Litina DN 300 v ulici Nádražní přerušena dodávka pitné vody v lokalitě sídliště Jih.

Přerušení dodávky pitné vody se týká následujících objektů:

  • Truhlářská 2674, 2099, 2256
  • Třída přátelství 1420, 2010
  • Nádražní 2282, 2129, 2289, 2295, 2296

V celé lokalitě může během dne docházek ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Na odstranění poruchy začali pracovníci provozovatele pracovat v dopoledních hodinách a odstraněna by měla dne 28.2.2018 v odpoledních hodinách (do cca 18.00 hod).

Vzhledem ke klimatickým podmínkám (mráz) není možné zajistit nouzové zásobování pitnou vodou (cisternami).

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!