Archive for 1.8.2018

Přerušení dodávky pitné vody

 

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku budou ve dnech 1.8.2018 –  3.8.2018 prováděny odstávky v dodávce pitné vody v lokalitě sídliště JIH v Písku.

Odstávky budou probíhat vždy od 8.00 hod do cca 14.00 hod.

Toto omezení je způsobeno výměnou vodohospodářských zařízení na vodovodní síti.

V celé lokalitě může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

 !!!   Nouzové zásobování vodou je zajištěno dvěma cisternami.  V situaci je označeno jejich přesné umístění   !!!

 Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

nebo

 vedoucí provozu ČEVAK a.s., Provozní středisko Písek –  p. Tomáš Votava (č. tel. 606 936 103)

Situace:

červeně – oblast omezení dodávky pitné vody

X          – umístění náhradního zásobování vodou (cisterna)