Archive for 27.9.2018

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu údržby vodohospodářského majetku budou prováděny montážní práce ve dnech 2.10.2018 v době od 8.00 do 15.00 hod. v lokalitě ulice Budějovická.

K přerušení dodávky pitné vody dojde v objektech:

ulice Budějovická: čp. 573, čp. 358, čp. 384, čp. 386, čp. 414, čp. 543, čp. 436, čp. 418, čp. 938, čp. 416, čp. 417, čp. 92, čp. 446, čp. 93, čp. 1686 a čp. 1687

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Budějovická.

Dále budou v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku dne 8.10. až 12.10.2018 vždy v době od 8.00 do 15.00 hod. prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody na následujících adresách:

ulice Truhlářská: čp. 2158, čp. 2159, čp. 2161, čp. 2162, čp. 2163, čp. 2164, čp. 2165, čp. 2220, čp. 2250, čp. 2251, čp. 2252, čp. 2253, čp. 2254, čp. 2255, čp. 2256, čp. 2674, parc.č. 4355

ulice Smrkovická: čp. 2169, čp. 2170

ulice Nádražní: čp. 506

Náhradní zásobování bude zajištěno prostřednictvím cisteren v ulici Truhlářská před čp. 2164 a čp. 2159.

V rámci těchto prací může docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v souvislosti s pracemi na rekonstrukci sítí Teplárny Písek a.s., budou dne 14.9.9.2018 (pátek) prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody  v následujících bytových domech:

  • ulice Šobrova 2144, 2298, 2299, 2097
  • ulice Budějovická 2228, 846, 2440
  • ulice Dr. M. Horákové 1748, 2225

 Dodávka pitné vody bude přerušena v době od 8.00 hod do cca 14.00 hod.

V celé lokalitě však může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Šobrovačp.  2299.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku budou dne 18.9.9.2018 (úterý) prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody  v následujících bytových domech:

  • Truhlářská 2178
  • Smrkovická 2219, 2218, 2172, 2171

 Dodávka pitné vody bude přerušena v době od 8.00 hod do cca 14.00 hod.

 V celé lokalitě sídliště Jih však může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Smrkovická.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku budou dne 6.9.2018 (čtvrtek) prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody  v následujících bytových domech:

  • Truhlářská 2178
  • Smrkovická 2219, 2218, 2172, 2171

 Dodávka pitné vody bude přerušena v době od 8.00 hod do cca 15.00 hod.

 V celé lokalitě sídliště Jih však může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Smrkovická.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!