Archive for 7.11.2018

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu údržby vodohospodářského majetku budou prováděny montážní práce (výměna šoupatových uzávěrů) dne 20.11.2018 v době od 23:00 do 4:00 hod. v lokalitě ulice Chelčického.

K přerušení nebo omezení dodávky pitné vody dojde v následujících lokalitách:

Velké náměstí, Alšovo náměstí, Havlíčkovo náměstí, ul. Píseckého, ul. Podskalí, ul. Bakaláře, ul. Fráni Šrámka, ul. Drlíčov, ul. Heydukova, ul. Karlova, ul. V Koutě, ul. Nerudova, ul. Soukenická, ul. Jungmanova, ul. Hradební I., ul. Hradební II., ul. Kocínova,, ul. Ningrova, ul. Smetanova, ul. Leoše Janáčka  a ul. Chelčického

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami, které budou umístěny:

-      ul. Bakaláře

-      Velké náměstí

-      Alšovo náměstí

-      Havlíčkovo náměstí

V rámci těchto prací může v průběhu dne docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!