Archive for 6.5.2019

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že dne 14.5.2019 v době od 8:00 do 15:00 hod. budou prováděny opravy vodohospodářského majetku v lokalitě ulice Jungmanova.

Začátkem dubna byla provozovatelem lokalizována porucha rozvodu pitné vody. Vzhledem ke skutečnosti, že v místě havárie stál strom a vede zde také el. vedení VN nebylo možné opravu doposud provést. Po obdržení povolení k odstranění stromu bylo provozovatelem požádáno o vypnutí VN, které bylo firmou E.ON stanoveno na 14.5.2019. Porucha bude odstraněna v tomto termínu odstávky VN.

V rámci těchto prací může v průběhu dne docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody v dotčené lokalitě.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!