Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že dne 14.5.2019 v době od 8:00 do 15:00 hod. budou prováděny opravy vodohospodářského majetku v lokalitě ulice Jungmanova.

Začátkem dubna byla provozovatelem lokalizována porucha rozvodu pitné vody. Vzhledem ke skutečnosti, že v místě havárie stál strom a vede zde také el. vedení VN nebylo možné opravu doposud provést. Po obdržení povolení k odstranění stromu bylo provozovatelem požádáno o vypnutí VN, které bylo firmou E.ON stanoveno na 14.5.2019. Porucha bude odstraněna v tomto termínu odstávky VN.

V rámci těchto prací může v průběhu dne docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody v dotčené lokalitě.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že dne 12.12.2018 v době od 8:00 do 15:00 hod. budou prováděny opravy vodohospodářského majetku v lokalitě ulice Budějovická.

K přerušení nebo omezení dodávky pitné vody dojde v následujících lokalitách:

ulice Budějovická:           čp. 573, čp. 358, čp. 384, čp. 386, čp. 414, čp. 543, čp. 436, čp. 418, čp. 938, čp. 416, čp. 417, čp. 92, čp. 446, čp. 93, čp. 1686 a čp. 1687

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami, která bude umístěna v ulici Budějovická č.p. 418.

V rámci těchto prací může v průběhu dne docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody v dotčené lokalitě.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu údržby vodohospodářského majetku budou prováděny montážní práce (výměna šoupatových uzávěrů) dne 20.11.2018 v době od 23:00 do 4:00 hod. v lokalitě ulice Chelčického.

K přerušení nebo omezení dodávky pitné vody dojde v následujících lokalitách:

Velké náměstí, Alšovo náměstí, Havlíčkovo náměstí, ul. Píseckého, ul. Podskalí, ul. Bakaláře, ul. Fráni Šrámka, ul. Drlíčov, ul. Heydukova, ul. Karlova, ul. V Koutě, ul. Nerudova, ul. Soukenická, ul. Jungmanova, ul. Hradební I., ul. Hradební II., ul. Kocínova,, ul. Ningrova, ul. Smetanova, ul. Leoše Janáčka  a ul. Chelčického

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami, které budou umístěny:

-      ul. Bakaláře

-      Velké náměstí

-      Alšovo náměstí

-      Havlíčkovo náměstí

V rámci těchto prací může v průběhu dne docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu údržby vodohospodářského majetku budou prováděny montážní práce ve dnech 2.10.2018 v době od 8.00 do 15.00 hod. v lokalitě ulice Budějovická.

K přerušení dodávky pitné vody dojde v objektech:

ulice Budějovická: čp. 573, čp. 358, čp. 384, čp. 386, čp. 414, čp. 543, čp. 436, čp. 418, čp. 938, čp. 416, čp. 417, čp. 92, čp. 446, čp. 93, čp. 1686 a čp. 1687

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Budějovická.

Dále budou v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku dne 8.10. až 12.10.2018 vždy v době od 8.00 do 15.00 hod. prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody na následujících adresách:

ulice Truhlářská: čp. 2158, čp. 2159, čp. 2161, čp. 2162, čp. 2163, čp. 2164, čp. 2165, čp. 2220, čp. 2250, čp. 2251, čp. 2252, čp. 2253, čp. 2254, čp. 2255, čp. 2256, čp. 2674, parc.č. 4355

ulice Smrkovická: čp. 2169, čp. 2170

ulice Nádražní: čp. 506

Náhradní zásobování bude zajištěno prostřednictvím cisteren v ulici Truhlářská před čp. 2164 a čp. 2159.

 V rámci těchto prací může docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v souvislosti s pracemi na rekonstrukci sítí Teplárny Písek a.s., budou dne 14.9.9.2018 (pátek) prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody  v následujících bytových domech:

 • ulice Šobrova 2144, 2298, 2299, 2097
 • ulice Budějovická 2228, 846, 2440
 • ulice Dr. M. Horákové 1748, 2225

 Dodávka pitné vody bude přerušena v době od 8.00 hod do cca 14.00 hod.

V celé lokalitě však může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Šobrovačp.  2299.

 Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku budou dne 18.9.9.2018 (úterý) prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody  v následujících bytových domech:

 • Truhlářská 2178
 • Smrkovická 2219, 2218, 2172, 2171

 Dodávka pitné vody bude přerušena v době od 8.00 hod do cca 14.00 hod.

V celé lokalitě sídliště Jih však může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

 

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Smrkovická.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku budou dne 6.9.2018 (čtvrtek) prováděny práce na vodohospodářském majetku. V souvislosti s těmito pracemi, dojde k přerušení dodávky pitné vody  v následujících bytových domech:

 • Truhlářská 2178
 • Smrkovická 2219, 2218, 2172, 2171

 Dodávka pitné vody bude přerušena v době od 8.00 hod do cca 15.00 hod.

 V celé lokalitě sídliště Jih však může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou, která bude umístěna v ul. Smrkovická.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

 

 

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v rámci stavby třetí etapy regenerace sídliště Jih v Písku budou ve dnech 1.8.2018 –  3.8.2018 prováděny odstávky v dodávce pitné vody v lokalitě sídliště JIH v Písku.

Odstávky budou probíhat vždy od 8.00 hod do cca 14.00 hod.

Toto omezení je způsobeno výměnou vodohospodářských zařízení na vodovodní síti.

 

V celé lokalitě může poté docházet ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody.

 

!!!   Nouzové zásobování vodou je zajištěno dvěma cisternami.  V situaci je označeno jejich přesné umístění   !!!

 

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se velice omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

 

nebo

 vedoucí provozu ČEVAK a.s., Provozní středisko Písek –  p. Tomáš Votava (č. tel.606 936 103)

Situace:

červeně – obast omezení dodávky pitné vody

X          – umístění háhradního zásobování vodou cisterna)

 

 

Přerušení dodávky pitné vody

 

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu Litina DN 300 v ulici Nádražní přerušena dodávka pitné vody v lokalitě sídliště Jih.

 

Přerušení dodávky pitné vody se týká následujících objektů:

 • Truhlářská 2674, 2099, 2256
 • Třída přátelství 1420, 2010
 • Nádražní 2282, 2129, 2289, 2295, 2296

V celé lokalitě může během dne docházek ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu, či úplnému přerušení dodávky pitné vody.

Na odstranění poruchy začali pracovníci provozovatele pracovat v dopoledních hodinách a odstraněna by měla dne 28.2.2018 v odpoledních hodinách (do cca 18.00 hod).

Vzhledem ke klimatickým podmínkám (mráz) není možné zajistit nouzové zásobování pitnou vodou (cisternami).

 

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Tisková zpráva – Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu propojení potrubí v nově vybudované armaturní šachtě u sportovního areálu Sv. Václav, bude dne 9.1.2018 (úterý) v době od 22.00 hod. do 10.1.2018 (středa) 06.00 hod. přerušena dodávka pitné vody v následujících lokalitách a částech města:

 • Lokalita Sv. Václav
 • Všechny firmy a provozovny v oblasti průmyslové zóny Písek
 • Obce Krašovice a Topělec

Přerušení dodávky vody je časově i technicky projednáno s provozovatelem společností ČEVAK a.s.

O přerušení dodávky pitné vody byli zároveň informováni zástupci místních samospráv a zástupci jednotlivých firem a provozoven v dotčené oblasti.

Pro zajištění provizorní dodávky vody jsou objednány u společnosti ČEVAK a.s. cisterny, které na základě telefonátu na čísla 606 936 103 (p. Votava), 602 195 784 (pí. Štemberková) zajistí dovoz pitné vody na požadované místo.

Doporučujeme obyvatelům dotčených lokalit, aby si provedli předzásobení pitnou vodou v době omezení dodávky pitné vody.

Děkujeme za pochopení a zároveň se omlouváme občanům, kterých se omezení dotkne za případné problémy.

 Pro další informace a případné dotazy volejte č.tel 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu LT DN 300 v ulici Budovatelská přerušena dodávka pitné vody v lokalitě vymezené ulicí Šobrova a Budovatelská (viz. přiložená situace).

Porucha bude dle provozovatele odstraněna dne 6.3.2017 v odpoledních hodinách (do cca 16.00 hod). Nouzové zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternami, které jsou umístěny:

 1. u prodejny COOP
 2. v ulici Budovatelská čp. 2030
 3. v ulici Šobrova čp. 2299

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu LT DN 300 v ulici Budějovická přerušena dodávka pitné vody v lokalitě vymezené ulicí Šobrova a Budovatelská.

Porucha bude dle provozovatele odstraněna dne 26.1.2017 v odpoledních hodinách (do cca 16.00 hod). Nouzové zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternou umístěnou u prodejny COOP a mobilní cisternou, která bude v časovém intervalu projíždět dotčenou lokalitou.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s.

č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

 

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že je z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu LT DN 150 v ulici Truhlářská č.p. 2254 přerušena dodávka pitné vody v lokalitě sídliště JIH. Porucha bude dle provozovatele odstraněna dne 4.1.2017 v odpoledních hodinách (do cca 15.00 hod). Nouzové zásobování pitnou vodou je zajištěno mobilní cisternou, která je umístěna v ul. Smrkovická č.p. 2219 s tím, že bude v časovém intervalu projíždět sídlištěm.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčené lokalitě za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s. č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

 

Přerušení dodávky vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. oznamuje občanům, že dne 2.5.2016 bude provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. provedena oprava vodovodního řadu  DN 200 zásobující obec Smrkovice a část Putimské Vysoké. Do těchto lokalit je nyní zastavena dodávka pitné vody.
V současné době se pracuje na opravě (výměna poškozeného kolena DN 200). Oprava by měla být dokončena v dopoledních hodinách. V případě, že dojde ke komplikacím, budete neprodleně informováni.
Náhradní zásobování pitnou vodou je provozovatelem zajištěno přistavenými cisternami, které jsou umístěny:

1 x Smrkovice – náves

1x Smrkovice – u čerpací stanice

1 x Putimská Vysoká – horní část

1 x Putimská Vysoká – u tratě

 

Přerušení dodávky pitné vody

Vodárenská správa Písek s.r.o. oznamuje občanům, že dnes tj. 4.4.2016 v došlo k poruše na vodovodním řadu DN 200 zásobujícího Smrkovice a část Putimské Vysoké v Písku. Pracovníci ČEVAK a.s. ihned začali pracovat na opravách a odstranění této poruchy. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno přistavenými cisternami, které jsou umístěny:

1 x Smrkovice – náves

1x Smrkovice – u čerpací stanice

1 x Putimská Vysoká – horní část

1 x Putimská Vysoká – u tratě

Dle sdělení provozovatele ČEVAK a.s. by mělo dojít k odstranění poruchy a obnovení dodávky pitné vody během dnešního odpoledne. V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s. č. tel 800 120 112 – Nepřetržitá havarijní služba.

Za způsobené problémy se občanům omlouváme.

 

 

Přerušení dodávky pitné vody

 

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že dne 13.3.2015 bude probíhat oprava poruchy na výtlačném vodovodním řadu v ulici Zborovská. Oprava bude probíhat v době od 7.30 hod. do cca 16.00 hod.

Vlivem přepojení zásobování VDJ Amerika z jiného zdroje provozovatel upozorňuje na možné podkalené vodovodní sítě ve městě Písek.

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčených lokalitách za vzniklé problémy a omezení.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s. č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

 

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že v rámci akce „Rekonstrukce vodovodního řadu Nábřeží 1. Máje v Písku“ bude z důvodu přepojení nově budovaného veřejného vodovodu dne 18.12.2014 v době od 8.00 hod. do 20.00 hod. přerušena v této lokalitě dodávka pitné vody.

K problémům s dodávkou a kvalitou pitné vody může dojít i v okolních lokalitách. Pro případ nutnosti nouzového zásobení pitnou vodou budou provozovatelem přistaveny cisterny (dle klimatických možností). Doporučujeme odběratelům, aby se předzásobili na nezbytně nutnou dobu pitnou vodou (např. napustit vanu, naplnit kanystry či PET lahve, apod.).

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčených lokalitách za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s. č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

 

 

Dne 21.11.2014 je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s. hlášena porucha na vodovodním řadu v ulici Na Pakšovce v Písku.

 

Na opravě poruchy v současné době pracují zaměstnanci ČEVAKu a během odpoledne by mělo dojít k opravě a znovuobnovení dodávky pitné vody. Pro případné dotazy volejte poruchovou linku ČEVAK a.s. č.tel. 800 120 112.

Pro odběratele je zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou (cisterny).

 

Za způsobené problémy se omlouváme.

 

 

 

Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Písku firmou ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu výměny části vodovodního řadu a vystrojení armaturní šachty v ulici 17. listopadu, bude dne 22.10.2014 v době od 21.00 hod. do 23.10.2014 do 8.00 hod.  přerušena v této lokalitě dodávka pitné vody.  K problémům s dodávkou a kvalitou pitné vody může dojít i v okolních lokalitách. Pro případ nutnosti nouzového zásobení pitnou vodou budou provozovatelem přistaveny cisterny (dle klimatických možností). Doporučujeme odběratelům, aby se předzásobili na nezbytně nutnou dobu pitnou vodou (např. napustit vanu, naplnit kanystry či PET lahve, apod.).

Firma Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. se omlouvá občanům v dotčených lokalitách za vzniklé problémy a omezení.

 V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK a.s. č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba !!!

 

 

 

Dne 24.9.2014 je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s. hlášeno omezení dodávky pitné vody v lokalitě sídliště JIH dne 25.9.2014 v době od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Důvodem omezení dodávky je výměna sekčních šoupatových uzávěrů v rámci regenerace sídliště JIH. Dle sdělení provozovatele jsou informace týkající se omezení dodávky pitné vody vyvěšené na jednotlivých vchodech, které budou omezením dotčené.
Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami umístěnými před vchody v ulicích Třída přátelství 2380 a U Nemocnice 1920.
O případných změnách budete Vodárenskou správou Písek s.r.o. informováni.

Doporučujeme odběratelům, aby se v rámci možností na výše uvedenou dobu předzásobili pitnou vodou.

Pro případné dotazy volejte poruchovou linku ČEVAK a.s. č.tel. 800 120 112.

Za způsobené problémy se velice omlouváme.

 

 

Dne 18.9.2014 je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s. hlášeno omezení dodávky pitné vody v lokalitě sídliště JIH dne 18.9.2014 v době od 22.00 hod. do 8.00 hod.

Důvodem omezení dodávky je výměna sekčních šoupatových uzávěrů v rámci regenerace sídliště JIH. Dle sdělení provozovatele jsou informace týkající se omezení dodávky pitné vody vyvěšené na jednotlivých vchodech.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou. Umístění cisterny bude upřesněno ve večerních hodinách (dle možnosti aktuálního stání). O přesné poloze umístění cisterny se lze informovat na tel. čísle 800 120 112. Doporučujeme odběratelům, aby se v rámci možností na výše uvedenou dobu předzásobili pitnou vodou.

Pro případné dotazy volejte poruchovou linku ČEVAK a.s. č.tel. 800 120 112.

Za způsobené problémy se velice omlouváme.

 

Dne 3.9.2014 je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s. hlášena porucha na vodovodním řadu PE DN 100 v ulici Budovatelská čp. 1932.

Na tento vodovodní řad jsou napojeny bytové domy čp. 2298, 2299, 2228, 2225 a komerční objekt (autosalón).

Z důvodu zastavení dodávky pitné vody budou v této lokalitě přistaveny cisterny náhradního zásobování pitnou vodou.

Na opravě poruchy v současné době pracují zaměstnanci ČEVAKu a během odpoledne by mělo dojít k opravě a znovuobnovení dodávky pitné vody. Pro případné dotazy volejte poruchovou linku ČEVAK a.s. č.tel. 800 120 112.

Za způsobené problémy se velice omlouváme.

Dne 7.1.2014 je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s. hlášena porucha na vodovodním řadu DN 200 v ulici Nábřeží 1. Máje v Písku.

Na opravě poruchy v současné době pracují zaměstnanci ČEVAKu a během odpoledne by mělo dojít k opravě a znovuobnovení dodávky pitné vody. Pro případné dotazy volejte poruchovou linku ČEVAK a.s. č.tel. 800 120 112.

Za způsobené problémy se omlouváme.

 

 

 

Dne 2.10.2013 je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s. hlášena porucha na vodovodním řadu DN 200 v ulici Teplárenská v Písku.

Z tohoto důvodu bude během dne omezena dodávka pitné vody do obce Smrkovice. K odstranění poruchy a znovuobnovení dodávky pitné vody by mělo dojít v odpoledních hodinách.

Pro případné dotazy volejte poruchovou linku ČEVAK a.s. č.tel. 800 120 112.

Za způsobené problémy se omlouváme.

 

 

 

Dne 28.5.2013 je hlášena provozovatelem ČEVAK a.s. porucha na vodovodním řadu:

 

Velké náměstí 6, Písek – porucha na vodovodním řadu

 

Na opravě poruchy v současné době pracují pracovníci ČEVAK a.s.  K opravě by mělo dojít v průběhu dopoledne.

 

Pro případné dotazy volejte poruchovou linku ČEVAK a.s. č.tel. 800 120 112.

 

Za způsobené problémy se omlouváme.

 

 

 

Dne 23.5.2013 je hlášena provozovatelem ČEVAK a.s. porucha na vodovodním řadu:

Velké náměstí 7, Písek – porucha na vodovodním řadu

 

Na opravě poruchy v současné době pracují pracovníci ČEVAK a.s.  K opravě by mělo dojít v průběhu dopoledne.

Pro případné dotazy volejte poruchovou linku ČEVAK a.s. č.tel. 800 120 112.

Za způsobené problémy se omlouváme.

 

 

Dne 20.12.2012 je hlášena provozovatelem ČEVAK a.s. porucha na vodovodním řadu:

Ulice Nábřeží 1. Máje 1820- porucha na vodovodním řadu

Na opravě poruchy v současné době pracují pracovníci ČEVAKu a během odpoledne by mělo dojít k opravě a znovuobnovení dodávky pitné vody. Pro případné dotazy volejte poruchovou linku ČEVAK a.s. č.tel. 800 120 112.

Za způsobené problémy se omlouváme.