S T A V B Y

 

Ukončené stavby:

 

 •  Vodovod a kanalizace Nový Dvůr
 •  Dešťová kanalizace Sv. Václav
 •  Dešťová kanalizace „Amerika“ – odvod dešťových vod z rybníků Na Trubách
 •  Výměna vodovodu a kanalizace v Rokycanově ulici
 •  Dešťová kanalizace LOGRY, Mírové náměstí, Písek
 •  Povrchová úprava komunikace – ulice Otakara Jeremiáše
 •  Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Erbenově ulici v Písku
 •  Čerpací stanice – průmyslová zóna III. etapa
 •  Vystrojení arm. šachty v ulici Na Trubách (osazen redukční ventil)
 •  Vybudování a vystrojení arm. šachty v ulici Budovatelská (osazen redukční ventil)
 •  ČOV – Osazení nové nádrže na dávkování chemikálií (síran železitý)
 •  Zpevnění povrchů na malé vodní elektrárně ÚV
 •  Provedení bezvýkopové opravy kanalizace v ul. Za Nádražím
 •  Rekonstrukce ulice Tř. Národní svobody – výměna vodovodu, kanalizace a vybudování nové dešťové kanalizace
 •  Osazení pH metru na ÚV Písek
 •  Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Vladislavova (Technologické centrum)

 

Každým rokem probíhá oprava kanalizačních šachet a dešťových vpustí  dle požadavků správce komunikací (MSP s.r.o.), provozovatele vodohospodářské infrastruktury (ČEVAK a.s.) a dle vlastního zjištění.

 

Probíhající stavby:

 

 • ČOV  – rekonstrukce aerace
 • Posílení výtlaku splaškové kanalizace z průmyslové zóny v Písku
 • Vodovodní řad – železniční most přes řeku Otavu v Písku
 • Vybudování a vystrojení arm. šachty v ulici 17. Listopadu (osazen redukční ventil)
 •  ČOV – nátěry a opravy fasády administrativní budovy
 •  ČOV – výmalba a nátěry technologických vedení v budově kalolisu
 •  ČOV – oprava a nátěr vnějšího pláště vyhnívací nádrže
 •  Rekonstrukce vodovodu v ulici Nábřeží 1. Máje
 •  VDJ Logry – opravy vnějších a vnitřních omítek, montáž dveří, nátěryklempířských prvků, oprava plotu
 •  ČS Semice -Opravy vnějších a vnitřních omítek, montáž dveří, nátěryklempířských prvků, úprava zpevněné plochy, demontáž luxferů

 

V roce 2014 zadala Vodárenská správa Písek s.r.o. zpracování projektová dokumentace na následující akce:

 •  Rekonstrukce jímacího objektu úpravny vody v Písku
 •  Osazení protipovodňového uzávěru na ČOV Písek
 •  ČOV – obslužná komunikace k DN
 •  Příjezdová rampa k sedimentační nádrži