Název stavby:

Vodohospodářské řešení lokality AMERIKA, dešťová kanalizace – stoka „D“

 

Projektant:

AQUASERV s.r.o.

Boženy Němcové 12/2

České Budějovice

370 80

IČ: 60071371

 

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Odštěpný závod České Budějovice

Pražská 313, 397 38 Písek

IČ: 60838744

 

Odpovědný stavbyvedoucí:                  Ing. Jan Hesoun

Technický dozor investora:                   p. Josef Čížek

Koordinátor BOZP:                                       Ing. Roman Honzík

 

Datum zahájení:                                   12.9.2011

Datum ukončení:                                   29.3.2012

 

Celková cena díla:                                 12.717.781,88 Kč s DPH 20 %

 

Kolaudační souhlas udělen dne:                 probíhá kolaudační řízení

 

 

Stavba se nachází v jihovýchodní části města Písek. Stavba řeší odvedení dešťových vod z rybníků „Na Trubách“ s návazností na dešťovou kanalizaci lokality „Amerika II“. Pro odvedení dešťové vody z rybníků z lokality Za Trubným je na stávajícím odtoku (Bt DN 1000) v blízkosti křižovatky ulic Jaromíra Malého a Na Trubách vybudována rozdělovací šachta, z níž odbočuje dešťová kanalizace z kameninových trub DN 400, odvádějící dešťové vody z rybníků ulicemi Na Trubách, Otakara Jeremiáše, Šobrova a Zborovská směrem k sídlišti Amerika II. Odtok je napojen na novou dešťovou kanalizaci v oblasti nového sídliště Amerika II, která je do doby vybudování dešťového sběrače JIH III, svedena do blízkosti stávajícího propustku (jižní část lokality sídliště).  Dešťové vody z prostoru nového sídliště, jsou vedeny pod stávající komunikací do retenční nádrže. Po vybudování dešťového sběrače JIH III bude dešťová kanalizace přepojena.

 

Stavba dešťové kanalizace v ulici Otakara Jeremiáše