Veřejné zakázky malého rozsahu

 

ROK 2019

 

 •  ÚV Písek – frekvenční měniče a solenoidový ventil

Informace o zakázce: Poptávkový list

 

 • Dodávka dopravníku na odvodněný kal na ČOV Písek
Informace o zakázce: Poptávkový list
 • PD – Rekonstrukce Zeyerovy ulice, Písek
Informace o zakázce: Zadání VZ

 

ROK 2018

 

 • Oprava vodohospodářských objektů na sídlišti JIH v Písku
 • PD – VDJ Hradiště, Písek (nový)
Informace o zakázce: Zadání VZ
Vítěz:   VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, Č. Budějovice; IČ: 28159721

 

 

 • Oprava odlehčovací komory – Mehelnický potok
Vítěz:   ROBRO s.r.o., Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek; IČ: 26099837

ROK 2017

 

 • PD Přeložení inženýrských sítí (Jiráskův most)

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky (PD Přeložení inženýrských sítí – Jiráskův most)

Vítěz:     FML Ing. Václav Freudl, Projektová a obchodní kancelář, Čechova 59, 370 01 České Budějovice; IČ: 10274375

 

 • PD – Rekonstrukce KČS Dobešice

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky (PD Rekonstrukce KČS Dobešice)

Vítěz:     VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12, 370 11 Č. Budějovice; IČ: 28159721

 

 • Oprava kanalizačních poklopů a dešťových vpustí v Písku

Informace o zakázce:Zadání VZ – Opravy kanalizačních poklopů a dešťových vpustí v Písku – 2017

Vítěz:     MB-SVING s.r.o., Divize Odvodňovací systémy, V mokřinách 283/8, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky; IČ: 47549891

 

 • ČOV Písek – zastřešení nádrže na síran železitý

Informace o zakázce: Poptávkový list, Výkaz výměr

Vítěz:      Vrbka střechy s.r.o., Vrcovická 2517, 397 01 Písek; IČ: 60838744

 

 • ČOV Písek – dodávka a montáž čerpadla vratného kalu (II. etapa)

Informace o zakázce: Zadání VZ – Čerpadlo vratného kalu na ČOV Písek

Vítěz:       ENVI-PUR s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6; IČ: 25166077

 

 • Oprava veřejné kanalizace Sv. Václav, Písek

Informace o zakázce: Oprava kanalizace Sv. Václav

Vítěz:     ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek; IČ: 28078756

 

 • AŠ u sportovního areálu Sv. Václav, Písek

Informace o zakázce: Zadání VZ- AŠ u sportovního areálu Sv. Václav, Písek

Dodatečná informace: Dodatečná informace

Příloha č. 2 – výkaz výměr (aktuální): Příloha č. 2 – výkaz výměr

Vítěz:     ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek; IČ: 28078756

 

 • AŠ u sportovního areálu Sv. Václav, Písek

Informace o zakázce: Zadání VZ – AŠ u sportovního areálu Sv. Václav, Písek

Rozhodnutí o zrušení VZ: Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení – AŠ u sportovního areálu Sv. Václav, Písek

 

 •  Diagnostický průzkum – Jiráskův most, Písek

Informace o zakázce: Zadání VZ – Diagnostický průzkum (Jiráskův most, Písek)

Dodatečná informace k VZ: Dodatečná informace – Veřejná zakázka (Diagnostický průzkum – Jiráskův most, Písek)

Vítěz:     Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4; IČ: 40763439

 

ROK 2016

 

 • Rekonstrukce KČS Smrkovice

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky

Vítěz:     ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek; IČ: 28078756

 

 • ČOV Písek – nátěry a zednické práce

Informace o zakázce: Poptávkový list+VV

Vítěz:     JANČEK Štefan, Bezděkovská 74, 386 01 Strakonice; IČ: 60830531

 

 • Oprava oplocení VDJ Semice

Informace o zakázce: Poptávkový list – VDJ Semice

Vítěz:     ROBRO s.r.o., Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek; IČ: 26099837

 

 • Oprava oplocení VDJ Hradiště II.

Informace o zakázce: Poptávkový list – VDJ Hradiště II

Vítěz:     ROBRO s.r.o., Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek; IČ: 26099837

 

 •  Oprava komunikace – ul. Zborovská, Písek

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky

Vítěz:     ROBSTAV stavby, k.s., Pražská 483, 397 01 Písek; IČ 27430774

 

 • Oprava kanalizačních poklopů a dešťových vpustí v Písku – II. etapa 

Informace o zakázce: Zadání VZ

Vítěz:     MB – SVING s.r.o., V Mokřinách 283/8, 147 00 Praha 4; IČ: 47549891

 

 • Oprava kanalizační šachty v ul. Kollárova, Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ROBSTAV stavby, k.s., Pražská 483, 397 01 Písek; IČ 27430774

 

 

 • Oprava střechy nad garážemi na ČOV Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     VRBKA střechy s.r.o., Vrcovická 2517, 397 01 Písek; IČ: 28093569

 

 • Oprava střechy na MVE Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     VRBKA střechy s.r.o., Vrcovická 2517, 397 01 Písek; IČ: 28093569

 

 •  Opravy kanalizačních poklopů a dešťových vpustí v Písku

Informace o zakázce: Zadání VZ

Vítěz:     POKLOPSYSTEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec; IČ: 61172375

 

 •   ČOV Písek – dodávka a montáž čerpadla vratného kalu

Informace o zakázce: Zadání VZ – Dodávka a montáž čerpadla VK na ČOV Písek

Vítěz:     INVI-PUR s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6; IČ: 25166077

 

 •  Rekonstrukce vodovodního řadu LT DN 100 v ul. K Lipám, Písek

Informace o zakázce: www.uschovna.cz/zasilka/JQISXPUEJDANB6PR-LB9

Vítěz:     ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek; IČ: 28078756

 

 •  Sanace kanalizace DN 800/1200 v ulici Kollárova, Písek

Informace o zakázce: Zadání VZ – Sanace kanalizace(Kollárova ul., Písek)

Vítěz:     BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10; IČ: 61246247

 

 •  Oprava kanalizace – MŠ Písek, Čelakovského ul.

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ROBRO s.r.o., Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek; IČ: 26099837

 

 • Oprava dosazovací nádrže (zajištění stability odtokového žlabu)

Informace o zakázce:Poptávkový list

 • ČOV Písek – Trafostanice II

Informace o zakázce: Zadání VZ – Trafostanice ČOV

Vítěz:     ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice;

IČ: 47239034

 

 • Přeložka vodovodu LT DN 300 u garáží pod nemocnicí Písek

Informace o zakázce: VZ – Přeložka vodovodu Pod nemocnicí Písek

Vítěz:   ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice; IČ: 60849657

 • ČOV Písek – Dopravník na přepravu odvodněného kalu

Informace o zakázce:Poptávkový list

Vítěz:     VERVA – Tech s.r.o., Blanenskáá 355, 664 34 Kuřim; IČ: 29207576

 

 • PD – vodovod a kanalizace ul. Burketova – Výstaviště

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky – PD Vodovod a kanalizace Burketova-Výstaviště, Písek

Vítěz:     FML – Ing. Václav Freudl, Čechova 59, 370 01 České Budějovice; IČ: 10274375

 

ROK 2015

 

 

 • Oprava výtlačného a zásobovacího řadu – ul. Zborovská, Písek

Zadání VZ: Výzva k podání nabídky

Vítěz:     TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01; IČ: 25549464

 

 • Oprava dešťové stoky v ulici Pažoutova, Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice; IČ: 25159674

 

 • ČOV Písek – oprava podlahy kalolisovna

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     Czech Builder s.r.o., Úzká 326, 399 01 Milevsko; IČ: 28143787

 

 • Projektová dokumentace – Rekonstrukce vodovodního řadu LT DN 100 v ulici K Lipám v Písku

Informace o zakázce:     PD Výzva k podání nabídky – rekonstrukce vodovodu v ul. K Lipám

Vítěz:     VAK projekt s.r.o., B. Němcové, 370 01 České Budějovice; IČ: 28159721

 

 •  Projektová dokumentace – rekonstrukce KČS Smrkovice

Informace o zakázce:PD – Rekonstrukce KČS Smrkovice

Vítěz:     VAK projekt s.r.o., B. Němcové, 370 01 České Budějovice; IČ: 28159721

 

 • ČOV Písek – dodávka a montáž optické sondy pro měření organického zatížení OV

Zadání VZ:     Zadání VZ

Vítěz:     HACH LANGE s.r.o., Zastrčená 1278/8, 141 00 Praha4; IČ: 27182151

 

 • Oprava vodovodního řadu DN 400 – železniční most, Písek

Zadání VZ:     Zadání VZ

Vítěz:     Jindřich Lachout – MonTop, Višňová 130, 391 37 Chotoviny; IČ: 10327991

 

 • Opravy kanalizačních šachet (poklopů ) a DV

Informace o zakázce:Poptávkový list

Vítěz:     STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice; IČ: 25159674

 

 • Oprava VDJ Semice

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     Karel Dunovský, Lipová alej 1809, 397 01 Písek; IČ: 68547111

 

 • ČOV Písek – osazení protipovodňového uzávěru a nová zpevněná plocha

Informace o zakázce:  Poptávkový list

Vítěz:     ROBRO s.r.o., Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek; IČ: 26099837

    

 • Oprava kanalizace v ulici Dr. M. Horákové, Písek

Zadání VZ: Zadání VZ – Oprava kanalizace v ul. Dr. M. Horákové, Písek

Vítěz:     ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek; IČ: 28078756

 

 • Čerpací stanice – Nábřeží 1. Máje, Písek

Zadání VZ: Zadání VZ – ČS Nábřeží 1. Máje v Písku

Vítěz:     ROBRO s.r.o., Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek; IČ: 26099837

 

 • ČOV Písek – oprava čerpadla (sada oběžného kola)

Vítěz:     KSB Pumpy+Armatury s.r.o., Klíčova 2300/6, 149 00 Praha; IČ: 15890317

 

 • Výměna 5 ks dvoukřídlých dveří na ÚV a ČOV Písek

Informace o zakázce:  Poptávkový list

Vítěz:     LD OKNA s.r.o., Klaricova 22, 370 04 České Budějovice; IČ: 02957990

 

 • ČOV Písek – oprava 2 ks automatických rotačních česlí

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     HUBER CS spol. s r.o., Cihlářská 19, 602 00 Brno; IČ: 15547591

 

 • Nabídková cena za kanalizační poklop D400

Informace o zakázce: Poptávkový list

 

 

 • PD – Přeložka vodovodního řadu LT DN 300 (Pod nemocnicí)

Informace o zakázce:Výzva k podání nabídky – přeložka vodovodu pod nemocnicí

Vítěz:     PROJEKTOSTAV s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek; IČ: 26094541

 

 • PD – Rekonstrukce veřejné kanalizace v ul. Dr. M. Horákové

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky – rekonstrukce kanalizace v Dr. M. Horákové

Vítěz:     PROJEKTOSTAV s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek; IČ: 26094541

 

 • PD – Rekonstrukce vodovodního řadu za areálem TOYOTA v Písku

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky – rekonstrukce vodovodu za areálem Toyota

Vítěz:     PROJEKTOSTAV s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek; IČ: 26094541

 

 • ČOV Písek – oprava kalolisu KCZ 2000

Vítěz:   KAPLAN spol. s r.o., Náměstí 11, 281 04 Plaňany; IČ: 46358935

 

 • Oprava kanalizačního řadu – ul. Harantova, Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov; IČ: 25549464

 

 • Oprava kanalizačního řadu – ul. U Malířských, Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ROBRO s.r.o., J. Mukařovského 2663, 397 01 Písek; IČ: 26099837

 

 • ÚV Písek – modernizace frekvenčních měničů

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     Schneider Electric CZ s.r.o., Thámova 13, 186 00 Praha 8; IČ: 60467550

 

 

 

ROK 2014

 

 • ÚV Písek – předprojektová příprava pro výstavbu nové ÚV

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ENVI-PUR s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6; IČ: 25166077

 

 •  Montáž šoupěte DN 400 a kompenzátoru DN 400

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice; IČ: 60849657

 

 • ČOV Písek – dodávka a montáž garážových vrat 

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     FRAMI CZ s.r.o., Samoty 2124, 397 01 Písek; IČ: 26065037

 

 •  ČOV Písek – dodávka a montáž optické sondy pro měření organického zatížení (2. poptávkové řízení)

Informace o zakázce: Poptávkový list

 

 •  ÚV Písek – modernizace chlorového hospodářství

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     GRUNDFOS s.r.o., Čajkovského 21, 779 00 Olomouc; iČ: 61975265

 

 • Oprava povrchu křižovatky Harantova x 17. listopadu v Písku

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ROBSTAV stavby k.s., Italská 1580/26, 120 00 Praha 2; IČ: 27430774

 

 • Oprava povrchu křižovatky Harantova x Kollárova v Písku

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ROBSTAV stavby k.s., Italská 1580/26, 120 00 Praha 2; IČ: 27430774

 

 • ÚV Písek – modernizace frekvenčních měničů

Informace o zakázce: Poptávkový list

Poptávkové řízení zrušeno !

 

 •  ČOV Písek – dodávka a montáž optické sondy pro měření organického zatížení

Informace o zakázce: Poptávkový list

Poptávkové řízení zrušeno !

 

 • PD – Rekonstrukce dmychárny ČOV Písek

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky – PD Rekonstrukce dmychárny ČOV Písek

 

 • ČOV Písek – dodávka stojaté tlakové nádoby

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     TARGET PUMPS s.r.o., Cihlářská 1153, 686 04 Kunovice; IČ: 64608221

 

 •  Opravy kanalizačních šachet a dešťových vpustí ve městě  Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ROBSTAV stavby k.s., Italská 1580/26, 120 00 Praha 2; IČ: 27430774

 

 •  Oprava povrchu křižovatky Harantova x Kollárova v Písku

Informace o zakázce: Poptávkový list

Poptávkové řízeni ZRUŠENO !

 

 • Oprava povrchu křižovatky Harantova x 17. listopadu v Písku

Informace o zakázce: Poptávkový list

Poptávkové řízeni ZRUŠENO !

 

 • ČOV – oprava odvodňovacího systému

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     Casta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek; IČ: 28084136

 

 • ČOV – Dodávka a montáž shrabováků na odplyňovací zónu

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     KUNST spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice; IČ: 19010591

 

 •  ÚV Písek – Oprava čerpadla KSB MTC B 150/03

Vítěz:     KSB-PUMY+ARMATURY, Klíčova 2300/6, 149 00 Praha 4; IČ: 15890317

 

 • ÚV Písek – Rekonstrukce čiřiče č. II

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     HOCHTIEF CZ, Okružní 544, 370 04 Č. Budějovice; IČ: 46678468

 

 • Oprava veřejné kanalizace – Smrkovice, ulice Na Nové

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     PRIMA a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice; IČ: 47239743

 

 • ÚV Písek – výměna podlahové krytiny (místnost obsluhy)

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     Podlahářství Roman Nepodal, Vrcovice 21, 397 01 Písek; IČ: 60832053

 

 • PD – Rekonstrukce vodovodního řadu Nábřeží 1. Máje v Písku

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky – PD Rekonstrukce vodovodního řadu Nábřeží 1. Máje

Vítěz:     PROJEKTOSTAV s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek; IČ: 26094541

 

 •  Armaturní šachta včetně vystrojení v ulici 17. listopadu v Písku

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice; IČ: 60849657

 

 • Oprava vodojemu LOGRY

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     Karel Dunovský, Lipová alej 1809, 397 01 Písek; IČ: 68547111

 

 • Oprava ČS Semice

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     Karel Dunovský, Lipová alej 1809, 397 01 Písek; IČ: 68547111

 

 • Rekonstrukce vodovodu – ulice Nábřeží 1. Máje v Písku

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek; IČ: 28078756

 

 • PD – Příjezdová rampa k sedimentační komoře v Písku

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky – PD Příjezdová rampa k sedimentační komoře

Vítěz:     STAREKO CZ s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice; IČ: 25159674

 

 • Oprava veřejné kanalizace – sídliště Portyč v Písku

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     STRABAG a.s., Pražská 313, 397 01 Písek ; IČ: 60838744

 

 • Dodávka a montáž náhradních dílů pro KCZ 2000 – ČOV Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     KAPLAN spol. s r.o., Náměstí 11, 281 04 Plaňany; IČ: 46358935

 

 • PD – Osazení protipovodňového uzávěru na ČOV Písek

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky – PD Osazení protipovodňového uzávěru na ČOV Písek

Vítěz:     VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12, 370 01 Č. Budějovice; IČ: 28159721

 

 •  PD – Obslužná komunikace ČOV Písek

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky – PD Obslužná komunikace k DN na ČOV Písek

Vítěz:     Ing. Jiří Jíra, Nábřeží 1. Máje 1935, 397 01 Písek; IČ: 65938046

 

 • PD – Jímací objekt ÚV Písek

Informace o zakázce: Výzva k podání nabídky – PD Rekonstrukce jímacího objektu ÚV Písek

Vítěz:     VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12, 370 01 Č. Budějovice; IČ: 28159721

Oznámení o výběru:     Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

 • Natěračské práce na ČOV Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     JANČEK Štefan, Bezděkovská 74, 386 01 Strakonice; IČ: 60830531

 

ROK 2013

 

 • Řízený protlak – Oprava veřejné kanalizace ul. Za Nádražím:

Informace o zakázce:  Poptávkový list

Vítěz:   M-luft, s.r.o., Na Lhotkách 418, 155 31 Praha 5; IČ: 27192881

 

 • Dodávka a montáž pH metru – Úpravna vody Písek

Informace o zakázce:  Poptávkový list

Vítěz:     ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice; IČ: 60839657

 

 • Zpevněná plocha ÚV Písek – Malá vodní elektrárna

Informace o zakázce:  Poptávkový list

Vítěz:     STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice; IČ: 25159674

 

 • Natěračské práce na ČOV Písek

Informace o zakázce:  Poptávkový list  

Vítěz:     JANČEK Štefan, Bezděkovská 74, 386 01 Strakonice; IČ: 60830531

 

 • Dodávka a montáž redukčního ventilu – šachta ul. Na Trubách

Informace o zakázce:  Poptávkový list

Vítěz:     ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice; IČ: 60839657

 

 • PD Rekonstrukce aeračního systému ČOV Písek

Informace o zakázce:  Výzva k podání cenové nabídky

Vítěz:     VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2,

              370 01 České Budějovice; IČ: 28159721

 

 • Analýza dopadu do ceny V a S realizace projektů (Modernizace ÚV Písek, Intenzifikace ČOV Písek, II. etapa)

Informace o zakázce: Poptávkový list

 

 • Oprava (sanace) zhlaví dosazovací nádrže na ČOV Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list ; Dosazovací nádrž – Diagnostický průzkum betonu

Vítěz:     DELTAFLOR spol. s r.o., Losiná 212, 332 04 Nezvěstice; IČ: 25239571

 

 •  Oprava kanalizace – zhotovení startovací jámy + napojení

Informace o zakázce: Poptávkový list – startovací jáma

 

 •  Armaturní šachta včetně vystrojení v ulici Budovatelská v Písku

Informace o zakázce: Poptávkový list

 

 •  Oprava komunikace po výstavbě kanalizace – Nové Dvory

Vítěz:     CASTA dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek, IČ: 28084136

 

 •   Oprava VDJ Hradiště I.

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ROBRO s.r.o., Petrovická 1536, 399 01 Milevsko; IČ: 26099837

 • Oprava VDJ Hradiště II.

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ROBRO s.r.o., Petrovická 1536, 399 01 Milevsko; IČ: 26099837

 

 •  Oprava kanalizace v Rokycanově ulici v Písku

Vítěz:     ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

 

 •   Opravy kanalizačních šachet a dešťových vpustí ve městě Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list           Seznam šachet a vpustí: Seznam

Vítěz:     STRABAG a.s., Pražská 313, 397 01 Písek ; IČ: 60838744

 

 •  Dodávka a montáž polyetylénového (PE-HD) dvouplášťového zásobníku na ČOV Písek

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.,Sobieského 1,

770 10 Olomouc; IČ: 47153873

 

 •  Oprava česlí na MVE Písek

Informace o zakázce:Poptávkový list

Vítěz:     INTERIÉROVÉ A STAVEBNÍ ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, Jelínek Otakar,

Nádražní 1782, 397 01 Písek; IČ: 63858851

 

 •  ČOV Písek – dodávka a montáž odvodňovacích sít pro kalolisy

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     TSF s r.o., Pod Hradem 38, 386 01 Strakonice; IČ: 46678051

 

 •  Analýza možnosti zásobování obyvatel města Písek zdroji pitné vody

Informace o zakázce: Poptávkový list

 

 •  ÚV Písek – Dodávka a montáž hadicových dávkovacích čerpadel

Informace o zakázce: Poptávkový list

Vítěz:     HYDRO-TECH HENNLICH s.r.o., Českolipská 9, 412 01 Litoměřice;

IČ 14869446

 

 • Passport dešťové kanalizace v Písku

Vítěz:     Projektostav spol. s r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek; IČ: 26094541

 

 • Oprava kanalizačních šachet a dešťových vpustí v rámci opravy komunikace Hradišťská – Zeyerova

Vítěz:     STRABAG a.s., OZ České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 Č. Budějovice; IČ: 60838744

 

 

 •  Oprava kalového čerpadla dešťové zdrže na ČOV Písek

Vítěz:     B.K.T. spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor; IČ: 16847431

 

 

 •  Dodávka a montáž vrtulí na ČOV Písek

Vítěz:     WILO CS s.r.o., Obchodní 125, 251 01 Česlice; IČ: 62579207

(jediný dodavatel)