Oslavme Světový den vody

Světový den vody připadá na 22. března

Světový den vody se slaví již od roku 1993, a to vždy 22. března. Toto datum vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Důvodem byla starost o ochranu vodních zdrojů na Zemi, která se stala s postupem globalizace a zlepšování životní úrovně lidí v mnoha zemích zcela nezbytnou. V České republice se ke Světovému dni vody připojují zejména vodárenské společnosti.

Po dvouletém odkladu kvůli pandemii covidu se letos uskuteční tradiční setkání vodohospodářů, státní správy a vědeckých institucí v Kongresovém centru Praha při příležitosti oslav Světového dne vody. Seznam doprovodných akcí z řad členů připravuje také SOVAK ČR.

Sloganem letošního Světového dne vody je: „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“, a v dosavadní historii je to poprvé, co se takto jasně zmiňuje důležitost podzemních vod. Jak připomíná Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství, podzemní vody jsou druhým největším zdrojem sladké vody na planetě, hned po ledovcích (76,6 procenta) a největší zásobárnou sladké vody v kapalném stavu s podílem na celkových zdrojích 22,8 procenta.

Zdroj: www.vodarenstvi.cz