Vodárenská správa Písek s.r.o.

Vodárenská správa Písek s.r.o.

Společnost byla založena městem Písek, jako organizace zajišťující správu vodohospodářského infrastrukturního majetku města Písku a kontrolu dodržování Koncesní smlouvy ze strany provozovatele vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s.

Dále se zabýváme přípravou podkladů pro realizaci vodohospodářských staveb ve městě Písek a dohledem při jejich výstavbě na území města.

Vodárenská správa Písek s.r.o.

Společnost byla založena městem Písek, jako organizace zajišťující správu vodohospodářského infrastrukturního majetku města Písku a kontrolu dodržování Koncesní smlouvy ze strany provozovatele vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s.

Dále se zabýváme přípravou podkladů pro realizaci vodohospodářských staveb ve městě Písek a dohledem při jejich výstavbě na území města.

Vodárenská správa Písek s.r.o.

Společnost byla založena městem Písek, jako organizace zajišťující správu vodohospodářského infrastrukturního majetku města Písku a kontrolu dodržování Koncesní smlouvy ze strany provozovatele vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s.

Dále se zabýváme přípravou podkladů pro realizaci vodohospodářských staveb ve městě Písek a dohledem při jejich výstavbě na území města.