Vodárenská správa Písek s.r.o.

Veřejné zakázky

Seznam všech zakázek

Stavby

úplný seznam staveb

Vodárenská správa Písek s.r.o.

Společnost byla založena městem Písek, jako organizace zajišťující správu vodohospodářského infrastrukturního majetku města Písku a kontrolu dodržování Koncesní smlouvy ze strany provozovatele vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s.

Dále se zabýváme přípravou podkladů pro realizaci vodohospodářských staveb ve městě Písek a dohledem při jejich výstavbě na území města.

Vodárenská správa Písek s.r.o.

Společnost byla založena městem Písek, jako organizace zajišťující správu vodohospodářského infrastrukturního majetku města Písku a kontrolu dodržování Koncesní smlouvy ze strany provozovatele vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s.

Dále se zabýváme přípravou podkladů pro realizaci vodohospodářských staveb ve městě Písek a dohledem při jejich výstavbě na území města.

Vodárenská správa Písek s.r.o.

Společnost byla založena městem Písek, jako organizace zajišťující správu vodohospodářského infrastrukturního majetku města Písku a kontrolu dodržování Koncesní smlouvy ze strany provozovatele vodohospodářské infrastruktury firmou ČEVAK a.s.

Dále se zabýváme přípravou podkladů pro realizaci vodohospodářských staveb ve městě Písek a dohledem při jejich výstavbě na území města.