22. března si připomínáme Světový den vody

Kořeny Světového dne vody jsou v Brazílii. Světový den vody byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě.

Vodárenské společnosti si připravují na oslavu řadu interaktivních a poznávacích akcí, většina proběhne během nastávajícího víkendu. Nebudou chybět dny otevřených dveří, soutěže pro děti, doprovodné akce. Tuzemské akce pro veřejnost najde například na informačním portálu o vodě „Naše voda“ : https://www.nase-voda.cz/svetovy-den-vody-2023-akce-pro-verejnost/