Vodárenská správa Písek s.r.o., se vrací na Velké náměstí č.p. 1

Vodárenská správa Písek s.r.o., se vrací do nově zrekonstruované historické budovy na Velkém náměstí č.p. 1. Objekt slouží hlavně kultuře a návštěvníkům města. V přízemí zůstává i nadále firma Čedok, na pravé straně bude nové informační centrum Písek. V prvním a druhém patře budou kancelářské a provozní prostory částečně pro městské organizace a výhledově se počítá i s prostorem k pronájmu.