Cena vodného a stočného v Písku mírně stoupne

Vodné a stočné v Písku příští rok mírně podraží, za metr krychlový vody zákazníci nově zaplatí 98,19 Kč bez DPH (108,01 Kč při 10% DPH), to je o 3,85 koruny více než letos. Meziroční nárůst ceny je čtyři procenta. Navýšení ceny schválilo na svém prosincovém jednání zastupitelstvo města. „I po mírném zdražení patří vodné a stočné v Písku k nejnižším v republice. Podle predikcí odborníků v oblasti vodárenství se v celorepublikovém měřítku očekává nárůst poplatků za vodné a stočné až o 25 procent. Cenu ovlivňuje nejen vysoká inflace, ale i vysoké náklady na výrobu a čištění vody i výdaje do modernizace vodohospodářské infrastruktury,“ vysvětlil jednatel Vodárenské správy Písek Roman Honzík.

Výše vodného za jeden metr krychlový vody bude 59,09 Kč bez DPH, to je meziročně o 4,54 Kč více. Cena stočného klesne o 0,69 Kč na 39,10 Kč bez DPH. Nájemné pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury, kterým je firma ČEVAK, se příští rok zvýší o 3,7 milionu na 58 milionů korun bez DPH. Výše navrženého nájemného je ve shodě s aktualizovaným plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací v Písku. Kvůli vysokému zatížení inflací této položky byla aplikována míra inflace ve výši 6,09 %.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=53732