ČEVAK bude odstraňovat poruchu na hlavním vodovodním řadu

ČEVAK bude odstraňovat poruchu na hlavním vodovodním řadu

V sobotu 6. listopadu budou vodohospodáři ze společnosti ČEVAK, a. s., odstraňovat poruchu na hlavním vodovodním řadu o průměru DN 400 mm v ulici Dvořákova před Novým mostem. Termín opravy byl stanoven po dohodě s odborem dopravy MÚ Písek, a to s ohledem na dopravní situaci ve městě. Při opravách vodovodního potrubí nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům. Ojediněle může dojít ke krátkodobému senzorickému zhoršení kvality vody, pokud tomu tak bude, prosíme odběratele, aby toto nahlásili na bezplatnou havarijní linku 800 120 112. Za případné vzniklé komplikace se omlouváme.

ČEVAK, a. s.

www.mesto-pisek.cz