ČEVAK: další krok k energetické soběstačnosti

Vodohospodářská společnost ČEVAK v Českých Budějovicích umístila na administrativní budovu 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp, které by měly pokrýt zhruba 35 % spotřeby elektrické energie budovy.

Dalším místem, kde jsou fotovoltaické panely nainstalovány, jsou tři ploché střechy objektu v ulici Mánesova. Tady je instalováno 50 kusů o celkovém výkonu 23,92 kWp. V tomto případě se předpokládá, že fotovoltaika pokryje zhruba 80 % z celkové spotřeby administrativní budovy.

Firma dále informuje, že celkem 222 kusů panelů bude produkovat elektrickou energii ze zelených zdrojů a sníží tak emise skleníkových plynů. Pro vodaře se jedná o významný krok ve snížení energetické náročnosti osazených budov a technologií v nich umístěných.

ČEVAK je společnost zabývající se provozováním úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel krajů Jihočeský, Plzeňský a Vysočina. Vedle hlavní činnosti poskytuje další služby, které souvisejí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací. Jediným akcionářem je ENERGIE AG BOHEMIA.

Zdroj: https://www.vodarenstvi.cz/2024/03/29/cevak-dalsi-krok-k-energeticke-sobestacnosti/