ČEVAK ke kontrole vodoměrů

ČEVAK ke kontrole vodoměrů

Vzhledem k četným poruchám v zimních měsících firma připomíná, že není od věci se ujistit, zda jsou v místnosti, kde je vodoměr umístěn, uzavřená okna, zkontrolovat vodoměrné šachty, případně přístroj obalit nepromrzajícím materiálem, například polystyrenem.
Pokud vodoměr přece jen zamrzne, lidé by se jej neměli snažit rozehřát otevřeným ohněm. Žár totiž poškodí plastové části vodoměru a přístroj po takovém zásahu většinou stejně nefunguje.
Jakmile majitel nemovitosti zjistí jakékoli poškození vodoměru, doporučujeme kontaktovat nejbližší povozní středisko společnosti ČEVAK, k dispozici je také linka 800 120 112.

Zdroj: https://www.vodarenstvi.cz/2022/02/06/cevak-ke-kontrole-vodomeru/