Kancelářský nábytek pro VSP s.r.o.

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Kancelářský nábytek VSP s.r.o.“

Vodárenská správa Písek s.r.o., vyzvala potencionální dodavatele ke zpracování cenové nabídky na akci: “Kancelářský nábytek VSP s.r.o.“. Lhůta pro skončení nabídek byla do 18.5.2023. Vyzvaní uchazeči k podání nabídky:

1) Office Pro s.r.o., Brázdimská 1843, Brandýs nad Labem
2) K + V interiér s.r.o., Mikuláše z Husi 766/39, České Budějovice
3) IVEKO Interiér s.r.o., Všebořická 286/13, 400 07, Ústí nad Labem

Nejvýhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy: K + V Interiér s.r.o., Mikuláše Z Husi 766/39, České Budějovice 370 04, IČ: 625 029 56. Hodnotící komise při hodnocení nabídek, hodnotila podle dvou hodnotících kritérií – nejnižší nabídková cena bez DPH, 3D vizualizace a termín dodání včetně montáže.


Další veřejné zakázky