Kancelářský nábytek pro VSP s.r.o.

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Kancelářský nábytek pro VSP s.r.o.“

Vodárenská správa Písek s.r.o., vyzvala potencionální dodavatele ke zpracování cenové nabídky na akci: “Kancelářský nábytek pro VSP s.r.o. “. Lhůta pro skončení nabídek byla do 28. 12. 2022. Nejvýhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy: K + V Interiér s.r.o., Mikuláše Z Husi 766/39, České Budějovice 370 04, IČ: 625 029 56. Hodnotící komise při hodnocení nabídek, hodnotila podle dvou hodnotících kritérií – nejnižší nabídková cena bez DPH. 3D vizualizace a termín dodání včetně montáže.


Další veřejné zakázky