MŽP schválilo dotace za více než 2,2 miliardy

MŽP schválilo dotace za více než 2,2 miliardy

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) o tom informoval s tím, že velká část peněz míří na výstavbu menších fotovoltaických elektráren (FVE) do 1 MW. S dotační podporou 800 milionů z Národního plánu obnovy se rozjedou také energetické úspory na desítkách veřejných budov. Další obce začnou lépe nakládat s dešťovou vodou. S projekty uspělo celkem 230 žadatelů z různých výzev Národního programu Životní prostředí i Modernizačního fondu.
„Dlouhodobě se hlásíme k podpoře obnovitelných zdrojů a maximálnímu snížení závislosti na fosilních zdrojích – dnes nastartované projekty jen dokládají, že to myslíme vážně. Proces schvalování dotací běží průběžně, takže další projekty budou následovat,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).
Z Národního plánu obnovy dostanou peníze i další obce, které se rozhodly, že budou lépe hospodařit s dešťovou vodou. Bezmála čtyřicet samospráv může začít budovat záchytné nádrže, parkoviště s propustnými plochami, revitalizovat vodní plochy nebo upravit svoje budovy tak, aby zachytávaly dešťovku, které se pak dále využije.
„Potvrzuje se naše zkušenost, že čím dál tím více obcí si uvědomuje, jaký cenný zdroj dešťová voda představuje a snaží se ji dále využívat. Tomu odpovídá i rostoucí zájem o dotace, které jim na efektivní hospodaření s dešťovou vodou nabízíme a které jim mohou uhradit až sto procent způsobilých výdajů,“ popisuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdmana.

Zdroj:https://www.vodarenstvi.cz/2022/06/17/mzp-schvalilo-dotace-za-vice-nez-22-miliardy/