Na jaře se začne s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v ulici Otakara Ševčíka a části Strakonické ulice

Na přelomu března a dubna by se mělo začít s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v části Strakonické ulice a také v ulici Otakara Ševčíka. Ve Strakonické ulici se město připojí ke společnosti EG.D, která tu letos bude obnovovat plynovod a přípojky. Díky spojení obou akcí budou obyvatelé této ulice výkopovými pracemi omezeni jen jednou. Náklady na tuto akci by se měly pohybovat kolem 33 milionů korun bez daně, rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v ulici O. Ševčíka by měla vyjít podle předpokladů na zhruba 8,3 milionu korun. Vypsání výběrového řízení na obě akce schválila na svém lednovém jednání rada města. „Doufáme, že se obě akce podaří vysoutěžit za nižší cenu, jako se nám to povedlo u jiných výběrových řízení na práce tohoto charakteru,“ řekla místostarostka Petra Trambová.

Ve Strakonické ulici se bude vyměňovat potrubí v úseku dlouhém téměř 500 metrů. „Stavební práce budou probíhat v části Strakonické ulice, která vede rovnoběžně se silnicí I/139 na Strakonice. Kromě výměny vodohospodářské infrastruktury se počítá také s novým povrchem komunikace a chodníku,“ doplnila Petra Trambová. Práce budou trvat zhruba sedm měsíců a budou rozděleny do etap. Obyvatelé ulice musejí počítat s tím, že budou mít kvůli výkopovým pracím dočasně omezen či znemožněn příjezd ke svým nemovitostem. Omezení se dotkne i linky MHD.

V Ševčíkově ulici se bude vyměňovat zhruba 100 metrů kanalizační stoky, která je poškozena, vodovod bude vyměněn v celém úseku. Zhotovitel také vymění přípojky vodovodu pro všechny objekty v ulici a přepojí kanalizační přípojky v úseku, kde bude nová kanalizační stoka. „Součástí zakázky je i rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků v celé délce ulice. Počítáme i s výsadbou nové zeleně u křižovatky s ulicemi Budovcova a Nádražní,“ doplnila místostarostka. Práce by měly trvat zhruba 18 týdnů.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/na-jare-se-zacne-s-rekonstrukci-vodovodu-a-kanalizace-v-ulici-otakara-sevcika-a-casti-strakonicke-ulice/d-48626/p1=29517