Naslouchání vodovodnímu potrubí pomůže odhalit poruchy

Naslouchání vodovodnímu potrubí potrubí pomůže odhalit poruchy

Potřeba je citlivý přístroj, sluchátka a zkušené uši vodohospodářů. Společnost ČEVAK rozšířila svou preventivní práci o odposlechy vodovodních přípojek při výměně vodoměrů. Může tak včas jejich majitele upozornit na případný problém či poruchu.

Zatím tento způsob prevence testuje v Českých Budějovicích, do budoucna přibydou i další lokality.

„Statisticky se dá říci, že poruchy na přípojkách tvoří asi pětinu všech poruch na vodovodní síti. Tento poměr je v každé lokalitě odlišný, záleží na stavu sítě. Například v Českých Budějovicích jsme vloni zaznamenali 125 poruch na vodovodním řadu a 28 na přípojkách. Právě toto doplnění preventivní činnosti pomůže snížit ztráty vody, včas odhalit závadnou přípojku a tím předejít škodám na majetku,“ řekl Peter Bolha, provozní ředitel ze společnosti ČEVAK.

Pro představu, jen v Českých Budějovicích je 12 800 vodovodních přípojek a měsíčně v krajském městě zaměstnanci společnosti ČEVAK vymění okolo 200 vodoměrů. A právě s tím je nový typ odposlechů spojený. Ze zákona se totiž musí každý vodoměr jednou za šest let vyměnit, což je ideální čas pro prevenci.

„V momentě, kdy naši technici demontují starý vodoměr, mohou přípojku od napojení na vodovodní řad po úsek k vodoměru poslouchat bez ruchů z běžných zařízení v domácnosti. Jakmile zjistí nějakou anomálii předají informaci kolegům z oddělení prevence, kteří mohou poruchu přesně lokalizovat,“ řekl Peter Bolha.

Poruchu vnitřních vodovodních rozvodů za vodoměrem mohou majitelé domů zjistit poměrně jednoduše sledováním vodoměru. Jestliže se točí i v momentě, kdy domácnost vodu nespotřebovává, svědčí to o problému.

Odposlechy domovních přípojek jsou důležité zejména proto, že poruchu na přípojce nelze často bez vnějších projevů, jako je například voda vyvěrající na povrch, prakticky zjistit. „Pokud mají lidé pocit, že je na přípojce něco v nepořádku, nemusí čekat na výměnu vodoměru, ale mohou se kdykoli obrátit na oddělení prevence naší společnosti. To přípojku zkontroluje vhodnou metodou a v případě, že odhalí poruchu, navrhne i způsob řešení,“ doplnil Peter Bolha.

Zdroj: www.cevak.cz