Obnova vodovodu v ulici U Papírny

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Obnova vodovodu v ulici U Papírny“

Rozhodnutí / oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky:

Město Písek zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o., vyzvalo elektronickou poštou pět potencionálních dodavatelů ke zpracování cenové nabídky na akci: “ Obnova vodovodu v ulici U Papírny “. Lhůta pro skončení nabídek byla do 29. 6. 2021. Vyzvaní uchazeči k podání nabídky:

1) ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511/1, 397 01 Písek, IČO: 28078756
2) STRABAG a.s., Vrbenská 31, 380 06 České Budějovice, IČO: 60838744
3) STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice, IČO: 25159674
4) ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČO: 26018055
5) KDS stavební s.r.o., Vrcovická 2230, 397 01 Písek, IČO: 28084136

Nejvýhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice, IČO: 25159674. Hodnotící komise při hodnocení nabídek, hodnotila podle jediného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.


Další veřejné zakázky