Oprava hlavního přivaděče vodovodu v Zátaví

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava hlavního přivaděče v Zátaví“

Rozhodnutí / oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky:

Město Písek zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o., podalo výzvu na profilu zadavatele, ke zpracování cenové nabídky na akci: “Oprava hlavního přivaděče v Zátaví “. Lhůta pro skončení nabídek byla do 22. 9. 2021. Ve lhůtě pro podání nabídek přijal zadavatel čtyři nabídky.

1) PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252
2) Novotný TZB s.r.o., Hosín 218, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28070933
3) STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice, IČO: 25159674
4) KDS stavební s.r.o., Vrcovická 2230, 397 01 Písek, IČO: 28084136

Nejvýhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice, IČO: 25159674. Hodnotící komise při hodnocení nabídek, hodnotila podle jediného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.


Další veřejné zakázky