Opravy kanalizačních poklopů, šoupátkových poklopů a dešťových vpustí ve městě Písek

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Opravy kanalizačních poklopů, šoupátkových poklopů a dešťových vpustí“

Rozhodnutí / oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky:

Město Písek zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o., vyzvalo elektronickou poštou čtyři potencionální dodavatele ke zpracování cenové nabídky na akci: “ Opravy kanalizačních poklopů, šoupátkových poklopů a dešťových vpustí ve městě Písek“. Lhůta pro skončení nabídek byla do 11.11.2022. Vyzvaní uchazeči k podání nabídky:

1) CAPTURA SERVICE CZ s.r.o., Sady pětatřicátníků 48/33, 301 00 Plzeň
2) POKLOPSYSETEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec
3) MB-SVING s.r.o., Za Stodolou 20, 251 70 Modletice
4) KASI spol., s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč

Stav veřejné zakázky: Zrušeno


Další veřejné zakázky