Opravy šoupátkových, přípojkových a hydrantových poklopů v Písku

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Opravy šoupátkových, přípojkových a hydrantových poklopů “

Rozhodnutí / oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky:

Město Písek zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o., vyzvalo elektronickou poštou pět potencionálních dodavatelů ke zpracování cenové nabídky na akci: “ Opravy kanalizačních poklopů, šoupátkových poklopů a dešťových vpustí ve městě Písek“. Lhůta pro skončení nabídek byla do 31.5.2023. Vyzvaní uchazeči k podání nabídky:

1) CAPTURA SERVICE CZ s.r.o., Sady pětatřicátníků 48/33, 301 00 Plzeň
2) POKLOPSYSETEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec
3) MB-SVING s.r.o., V mokřinách 283/8, Praha 4 – Hodkovičky
4) KASI spol., s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč
5) Opravy poklopů s.r.o., U Elektrárny 474, 333 01 Stod

Nejvýhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy: POKLOPSYSETEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec, IČ: 61172375. Hodnotící komise při hodnocení nabídek, hodnotila podle jediného kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.


Další veřejné zakázky