Oznámení o havárii 1.12.2021

Ulice: Šobrova ulice - Budějovické Předměstí

Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova ul.

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody do – 20:00 hod.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1844
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1846
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1847
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1845
1846,1847,1845,1874,2026,2030,2031,2032,2033,1984,1985,1986,1987