Oznámení o havárii 11.2.2023

Ulice: Budovatelská, Budějovické Předměstí

Budovatelská, Písek – Vnitřní Město

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1987
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1986
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1984
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1985
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1986
Písek – Budějovické Předměstí, Budovatelská 1984