Oznámení o havárii 11.5.2023

Ulice: Vratislavova ul. č.p. 88, Písek, Václavské Předměstí

Úsek uzavření vody v ul. Vratislavova (mezi Bořivojova – Příčná), Václavské předměstí

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz