Oznámení o havárii 13.3.2024

Ulice: K Peckám x Na Draha, Semice

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese:www.cevak.cz

Písek – Semice, Na Draha 92 č.parc. 111
Písek – Semice, K Peckám 157
Písek – Semice, K Peckám
Písek – Semice, Na Draha 79 č.parc. 91
Písek – Semice, Na Draha 83
Písek – Semice, Na Draha 84
Písek – Semice, K Peckám 149
Písek – Semice, Na Draha 74
Písek – Semice, K Peckám 192
Písek – Semice, K Peckám 169
Písek – Semice, Na Draha 75
Písek – Semice, K Peckám 119
Písek – Semice, K Peckám 80
Písek – Semice, Na Draha 82
Písek – Semice, K Peckám
Písek – Semice, K Peckám
Písek – Semice, K Peckám 116