Oznámení o havárii 14.2.2023

Ulice: Švantlova ulice, Budějovické Předměstí

Švantlova ulice, Budějovické Předměstí – Písek

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Švantlova 1805
Písek – Budějovické Předměstí, Švantlova 1804
Písek – Budějovické Předměstí, Švantlova 1803