Oznámení o havárii 2.11.2021

Ulice: Rokycanova, Legionářská

Písek – Budějovické Předměstí, Rokycanova x Legionářská

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Místa uzavření: Rokycanova, Legionářská

Náhradní zásobování bude zajištěno: NE

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz