Oznámení o havárii 2.3.2023

Ulice: 17. listopadu č.p. 1590

Písek- Budějovické Předměstí, 17. listopadu č.p. 1590

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 2131
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 2130
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1619
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1592