Oznámení o havárii 20.11.2023

Ulice: Písek - Pražské Předměstí, Pražská 458; + Dvořákova 332

Poznámka: Odkalování vodovodního řadu, puštěny hydranty ul.Pražská 458 a ul. Dvořákova 332

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz