Oznámení o havárii 20.9.2023

Ulice: Na Stínadlech, Písek - Pražské Předměstí

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – od 11,00 hod. do 13,00 hod.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Pražské Předměstí, Na Stínadlech 323/20
Písek – Pražské Předměstí, Na Stínadlech 317/8
Písek – Pražské Předměstí, Na Stínadlech 495